Kennisbank

Webdossier Jeugd

Informatie
Jeugd en Veiligheid is een thema dat al jaren hoog op de gemeentelijke agenda’s staat. En ook bij de politie en het OM heeft dit dossier nog steeds alle aandacht. Signalering en preventie. Overlast en criminaliteit. De persoonsgeboden – en de (nieuwe) groepsaanpak en bijzondere doelgroepen, zoals jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Het is slechts een greep uit de onderwerpen die de revue passeren.

Het Regionale Netwerk Jeugd en Veiligheid (voorheen de drivergroep Jeugd) komt twee keer per jaar samen om de laatste ontwikkelingen op dit gebied met elkaar te delen. Zaken die om regionale aandacht vragen, zullen via de VAR (bestuurlijk) geagendeerd worden.

Organisatie
Contactpersoon: Annemieke Wierstra, VAR (secretaris)
Voorzitter: burgemeester Moerkerke (Papendrecht), Kees Dijkman (wethouder Jeugd Nissewaard), Mieke Pistorius (Politie),Yvonne van de Weerd (OM), Fleur van der Werf (Rotterdam), Mirjam Vermaat (Dordrecht), Hermien van Veen (Nissewaard).