Kennisbank onderwerp

Webdossier Jeugd

Jeugd en Veiligheid is een thema dat al jaren hoog op de gemeentelijke agenda’s staat. En ook bij de politie en het OM heeft dit dossier nog steeds alle aandacht. Signalering en preventie, overlast en criminaliteit. De persoonsgebonden aanpak, de groepsaanpak en bijzondere doelgroepen, zoals jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Recentelijk is daar ook de toenemende trend onder (soms zeer jonge) jongeren om steekwapens bij zich te dragen en ook daadwerkelijk te gebruiken bijgekomen.

Het Regionale Netwerk Jeugd en Veiligheid komt vier keer per jaar samen om de laatste ontwikkelingen op dit gebied met elkaar te delen. Zaken die om regionale aandacht vragen, zullen via de VAR (bestuurlijk) geagendeerd worden. Het netwerk wordt voorgezeten door burgemeester Moerkerke van Papendrecht, bestuurlijk portefeuillehouder Jeugd in onze eenheid.

Deelnemers
Politie, OM, gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht, gemeente Nissewaard, Halt en de VAR (secretaris).

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

In deze brief zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur' op een rij, zoals preventief fouilleren, cameratoezicht en bestuurlijke ophouding. Het voortouw van de aanpak van straatgeweld, zo stelt de minister, ligt primair bij de lokale driehoek. Nu diverse lokale bestuurders hun zorgen uiten over het wapenbezit onder jongeren, die worden gedeeld door de minister, is het van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan. In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor preventie en een integrale samenwerking tussen verschillende domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid. De minister noemt enkele (preventieve) jeugdinterventies die hun effect reeds hebben bewezen. Tenslotte kondigt de minister ronde tafelgesprekken aan waar hij, samen met minister Dekker, burgemeesters, politie en OM voor zal uitnodigen.
 • Datum: 27 Nov 20
 • Auteur: Minister Grapperhaus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4

Convenanten

Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 27 Nov 20
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Praktische documenten

 • Datum: 27 Nov 20
 • Auteur: Openbaar Ministerie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 27 Nov 20
 • Auteur: Openbaar Ministerie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Dit document maakt inzichtelijk welke inzet er in de eenheid Rotterdam wordt gepleegd op de aanpak van steekincidenten en messenbezit onder (soms zeer jonge) jeugdigen en wat hierin het meest effectief lijkt te zijn. Aan het woord komen verschillende gemeenten, het OM, de politie en Halt.
 • Datum: 27 Nov 20
 • Auteur: VAR - Netwerk Jeugd en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14

Laatst toegevoegde documenten

Dit document maakt inzichtelijk welke inzet er in de eenheid Rotterdam wordt gepleegd op de aanpak van steekincidenten en messenbezit onder (soms zeer jonge) jeugdigen en wat hierin het meest effectief lijkt te zijn. Aan het woord komen verschillende gemeenten, het OM, de politie en Halt.
 • Datum: 26 nov 2020
 • Auteur: VAR - Netwerk Jeugd en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14
 • Datum: 9 okt 2020
 • Auteur: Openbaar Ministerie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 9 okt 2020
 • Auteur: Openbaar Ministerie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0