Kennisbank onderwerp

Webdossier Jeugd

Jeugd en Veiligheid is een thema dat al jaren hoog op de gemeentelijke agenda’s staat. En ook bij de politie en het OM heeft dit dossier nog steeds alle aandacht. Signalering en preventie, overlast en criminaliteit. De persoonsgeboden aanpak, de groepsaanpak en bijzondere doelgroepen, zoals jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Het is slechts een greep uit de onderwerpen die de revue passeren.

Het Regionale Netwerk Jeugd en Veiligheid (voorheen de drivergroep Jeugd) komt twee keer per jaar samen om de laatste ontwikkelingen op dit gebied met elkaar te delen. Zaken die om regionale aandacht vragen, zullen via de VAR (bestuurlijk) geagendeerd worden. Het netwerk wordt voorgezeten door burgemeester Moerkerke van Papendrecht, bestuurlijk portefeuillehouder Jeugd in onze eenheid.

Deelnemers
Politie, OM, gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht, gemeente Nissewaard, Halt en de VAR (secretaris).

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

In deze brief zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur' op een rij, zoals preventief fouilleren, cameratoezicht en bestuurlijke ophouding. Het voortouw van de aanpak van straatgeweld, zo stelt de minister, ligt primair bij de lokale driehoek. Nu diverse lokale bestuurders hun zorgen uiten over het wapenbezit onder jongeren, die worden gedeeld door de minister, is het van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan. In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor preventie en een integrale samenwerking tussen verschillende domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid. De minister noemt enkele (preventieve) jeugdinterventies die hun effect reeds hebben bewezen. Tenslotte kondigt de minister ronde tafelgesprekken aan waar hij, samen met minister Dekker, burgemeesters, politie en OM voor zal uitnodigen.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Minister Grapperhaus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4

Convenanten

Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Laatst toegevoegde documenten

Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 1 jul 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10
Het werkproces horend bij het convenant Aanpak Problematische Groepen en Groepsgedrag van de gemeente Rotterdam.
 • Datum: 1 jul 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 17
In deze brief zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur' op een rij, zoals preventief fouilleren, cameratoezicht en bestuurlijke ophouding. Het voortouw van de aanpak van straatgeweld, zo stelt de minister, ligt primair bij de lokale driehoek. Nu diverse lokale bestuurders hun zorgen uiten over het wapenbezit onder jongeren, die worden gedeeld door de minister, is het van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan. In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor preventie en een integrale samenwerking tussen verschillende domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid. De minister noemt enkele (preventieve) jeugdinterventies die hun effect reeds hebben bewezen. Tenslotte kondigt de minister ronde tafelgesprekken aan waar hij, samen met minister Dekker, burgemeesters, politie en OM voor zal uitnodigen.
 • Datum: 25 mrt 2020
 • Auteur: Minister Grapperhaus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4