Kennisbank onderwerp

Webdossier Jeugd

Jeugd en Veiligheid is een thema dat al jaren hoog op de gemeentelijke agenda’s staat. En ook bij de politie en het OM heeft dit dossier nog steeds alle aandacht. Signalering en preventie, overlast en criminaliteit. De persoonsgebonden aanpak, de groepsaanpak en bijzondere doelgroepen, zoals jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Recentelijk is daar ook de toenemende trend onder (soms zeer jonge) jongeren om steekwapens bij zich te dragen en ook daadwerkelijk te gebruiken bijgekomen.

Het Regionale Netwerk Jeugd en Veiligheid komt vier keer per jaar samen om de laatste ontwikkelingen op dit gebied met elkaar te delen. Zaken die om regionale aandacht vragen, zullen via de VAR (bestuurlijk) geagendeerd worden. Het netwerk wordt voorgezeten door burgemeester De Vries van Sliedrecht, bestuurlijk portefeuillehouder Jeugd in onze eenheid.

Deelnemers
Politie, OM, Halt, de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Nissewaard, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Schiedam, Halt en de VAR (secretaris).

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Een verkenning van nieuwe juridische grenzen om nalatige ouders aan te spreken op hun pedagogische verantwoordelijkheid. Betreft de bijlage behorend bij de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer d.d. 10 mei 2021.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Ministerie J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 74
In deze brief aan de Tweede Kamer schetst minister Dekker de juridische mogelijkheden om ouders van kinderen die strafbare feiten plegen meer dwingend op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Hierbij is ook gekeken naar de Britse benadering van ouders in relatie tot delictpleging van hun kind.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Minister Sander Dekker
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
In deze brief zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur' op een rij, zoals preventief fouilleren, cameratoezicht en bestuurlijke ophouding. Het voortouw van de aanpak van straatgeweld, zo stelt de minister, ligt primair bij de lokale driehoek. Nu diverse lokale bestuurders hun zorgen uiten over het wapenbezit onder jongeren, die worden gedeeld door de minister, is het van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan. In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor preventie en een integrale samenwerking tussen verschillende domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid. De minister noemt enkele (preventieve) jeugdinterventies die hun effect reeds hebben bewezen. Tenslotte kondigt de minister ronde tafelgesprekken aan waar hij, samen met minister Dekker, burgemeesters, politie en OM voor zal uitnodigen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Minister Grapperhaus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4

Convenanten

Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Praktische documenten

Een besluit Last Onder Dwangsom van de gemeente Rotterdam ten behoeve van de aanpak steekincidenten die als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
In deze korte memo staat beschreven hoe een gemeente de Last Onder Dwangsom kan inzetten ten behoeve van de aanpak van steekincidenten en -wapenbezit.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VAR i.s.m. de gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Openbaar Ministerie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Openbaar Ministerie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Dit document maakt inzichtelijk welke inzet er in de eenheid Rotterdam wordt gepleegd op de aanpak van steekincidenten en messenbezit onder (soms zeer jonge) jeugdigen en wat hierin het meest effectief lijkt te zijn. Aan het woord komen verschillende gemeenten, het OM, de politie en Halt.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VAR - Netwerk Jeugd en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14

Plannen van aanpak

Dit actieplan van het ministerie van Justitie en Veiligheid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende gemeenten en partners in het zorg- en veiligheidsdomein zoals de politie, het OM en Halt. Het beschrijft de inzet op zowel preventie, signalering en repressie. De acties staan op zichzelf, maar versterken vooral de lokale aanpak van steekincidenten en wapenbezit onder jongeren.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 28

Feiten en achtergrond

CAPPEN VOOR CLOUT? Een verkennend onderzoek naar Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale tijdperk (i.o.v. Erasmus Universiteit Rotterdam) van onderzoekers Jeroen van den Broek en Robbie Roks. Dit document maakt onder nummer 1. deel uit van het kennisdossier Steekincidenten Eenheid Rotterdam.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Jeroen van den Broek / Robbie Roks
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 163

Laatst toegevoegde documenten

In deze brief aan de Tweede Kamer schetst minister Dekker de juridische mogelijkheden om ouders van kinderen die strafbare feiten plegen meer dwingend op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Hierbij is ook gekeken naar de Britse benadering van ouders in relatie tot delictpleging van hun kind.
 • Datum: 19 mei 2021
 • Auteur: Minister Sander Dekker
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Een verkenning van nieuwe juridische grenzen om nalatige ouders aan te spreken op hun pedagogische verantwoordelijkheid. Betreft de bijlage behorend bij de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer d.d. 10 mei 2021.
 • Datum: 19 mei 2021
 • Auteur: Ministerie J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 74
CAPPEN VOOR CLOUT? Een verkennend onderzoek naar Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale tijdperk (i.o.v. Erasmus Universiteit Rotterdam) van onderzoekers Jeroen van den Broek en Robbie Roks. Dit document maakt onder nummer 1. deel uit van het kennisdossier Steekincidenten Eenheid Rotterdam.
 • Datum: 21 dec 2020
 • Auteur: Jeroen van den Broek / Robbie Roks
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 163