Kennisbank onderwerp

Gemeenten, politie en OM hebben ieder hun eigen wetgevingskader. Dat maakt het voor betrokkenen soms lastig om te kunnen overzien wat wel en niet kan in het kader van informatie- en gegevensuitwisseling. En onder welke voorwaarden. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) is opgericht om de partners in de eenheid hierin te ondersteunen. Het PPER dient als vraagbaak en geeft (ongevraagd) advies. Ook landelijk, richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelnemers
Gemeente Nissewaard (voorzitter), gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Schiedam, gemeente Dordrecht, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Goeree - Overflakkee, Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden, Politie, OM, het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de VAR (secretaris)

Bestuurlijk portefeuillehouder: burgemeester Van Oosten, Nissewaard

Dossierinhoud
- Informatiedeling in het kader van de aanpak radicalisering en ondermijning
- Het juridisch bijeenbrengen van de domeinen veiligheid en zorg

- Wetsvoorstel uitbreiding VOG met politiegegevens
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u alle relevante informatie.

- Machtigingsbesluit zorgmeldingen politie over personen met verward gedrag

- Regionale uitrol convenant Maatschappeijke Zorg en Overlast ZHZ

- Regionaal convenant woonoverlast (september 2020)

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Feiten en achtergrond

Een schematische weergave van wat de AVG behelst.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Documenten

In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Uitvoeringswet AVG toegelicht. Deze handleiding vervangt de Handleiding Wbp. Gericht aan iedereen die meer wil weten, maar primair aan de verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: hen die voor een bepaald doel persoonsgegevens gaan verwerken.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: B. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot in opdracht van het Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In dit artikel beschrijft burgemeester Van Oosten, portefeuillehouder privacy en informatiedeling in de regio Rotterdam, zijn zorgen over de onmogelijkheden in het veiligheidsdomein door de strakke privacywetgeving.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Foort van Oosten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Het getekende machtigingsbesluit van de burgemeesters van ZHZ t.b.v. de niet-acute politie zorgmeldingen over personen met verward gedrag.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Op 6 november 2019 ondertekenden de 10 burgemeesters in Zuid Holland Zuid het machtigingsbesluit politie zorgmeldingen inzake personen met verward gedrag. Hiermee mag de politie haar niet-acute zorgen over deze doelgroep voortaan in een directe lijn delen met het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Convenanten

Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Laatst toegevoegde documenten

Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 1 jul 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10
In dit artikel beschrijft burgemeester Van Oosten, portefeuillehouder privacy en informatiedeling in de regio Rotterdam, zijn zorgen over de onmogelijkheden in het veiligheidsdomein door de strakke privacywetgeving.
 • Datum: 5 dec 2019
 • Auteur: Foort van Oosten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Het getekende machtigingsbesluit van de burgemeesters van ZHZ t.b.v. de niet-acute politie zorgmeldingen over personen met verward gedrag.
 • Datum: 5 dec 2019
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2