Kennisbank onderwerp

Gemeenten, politie en OM hebben ieder hun eigen wetgevingskader. Dat maakt het voor betrokkenen soms lastig om te kunnen overzien wat wel en niet kan in het kader van informatie- en gegevensuitwisseling. En onder welke voorwaarden. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) is opgericht om de partners in de eenheid hierin te ondersteunen. Het PPER dient als vraagbaak en geeft (ongevraagd) advies. Ook landelijk, richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelnemers
Gemeente Dordrecht (voorzitter), gemeente Nissewaard, gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Schiedam, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Goeree - Overflakkee, Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden, Politie, OM, de beide Zorg- en Veiligheidshuizen en de VAR (secretaris)

Naast dit kernteam sluiten andere deelnemers incidenteel aan, afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken.

Bestuurlijk portefeuillehouder: burgemeester Van Oosten, Nissewaard

Dossierinhoud
- Regionaal convenant lokale Persoons Gerichte Aanpak zorg en veiligheid (in ontwikkeling)

- Regionaal convenant woonoverlast (september 2020)

- Machtigingsbesluit zorgmeldingen politie over personen met verward gedrag (november 2019)

- Informatiedeling in het kader van de aanpak radicalisering en ondermijning

- De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u alle relevante informatie.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Feiten en achtergrond

Een schematische weergave van wat de AVG behelst.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Documenten

Deze brief beschrijft de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van een Lokale PGA Zorg en Veiligheid en een regiobreed convenant.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: VAR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Uitvoeringswet AVG toegelicht. Deze handleiding vervangt de Handleiding Wbp. Gericht aan iedereen die meer wil weten, maar primair aan de verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: hen die voor een bepaald doel persoonsgegevens gaan verwerken.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: B. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot in opdracht van het Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In dit artikel beschrijft burgemeester Van Oosten, portefeuillehouder privacy en informatiedeling in de regio Rotterdam, zijn zorgen over de onmogelijkheden in het veiligheidsdomein door de strakke privacywetgeving.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: Foort van Oosten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Het getekende machtigingsbesluit van de burgemeesters van ZHZ t.b.v. de niet-acute politie zorgmeldingen over personen met verward gedrag.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Op 6 november 2019 ondertekenden de 10 burgemeesters in Zuid Holland Zuid het machtigingsbesluit politie zorgmeldingen inzake personen met verward gedrag. Hiermee mag de politie haar niet-acute zorgen over deze doelgroep voortaan in een directe lijn delen met het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Convenanten

Het door de politiechef ondertekende convenant woonoverlast dat gebruikt kan worden door alle 25 gemeenten in de eenheid Rotterdam.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14
Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Laatst toegevoegde documenten

Deze brief beschrijft de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van een Lokale PGA Zorg en Veiligheid en een regiobreed convenant.
 • Datum: 15 jul 2021
 • Auteur: VAR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Het door de politiechef ondertekende convenant woonoverlast dat gebruikt kan worden door alle 25 gemeenten in de eenheid Rotterdam.
 • Datum: 14 jul 2021
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14
Een bruikbaar convenant t.b.v. de aanpak van problematische groepen en groepsgedrag, goedgekeurd door de politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie.
 • Datum: 1 jul 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10