Kennisbank onderwerp

Gemeenten, politie en OM hebben ieder hun eigen wetgevingskader. Dat maakt het voor betrokkenen soms lastig om te kunnen overzien wat wel en niet kan in het kader van informatie- en gegevensuitwisseling. En onder welke voorwaarden. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) is opgericht om de partners in de eenheid hierin te ondersteunen. Het PPER dient als vraagbaak en geeft (ongevraagd) advies. Ook landelijk, richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelnemers
Gemeente Rotterdam (voorzitter), gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Nissewaard, gemeente Schiedam, gemeente Dordrecht, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Goeree - Overflakkee, gemeente Hoeksche Waard, Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden, Politie, OM, het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de VAR (secretaris)

Bestuurlijk portefeuillehouder: burgemeester Van Oosten, Nissewaard

Dossierinhoud
- Informatiedeling in het kader van de aanpak radicalisering en ondermijning
- Het juridisch bijeenbrengen van de domeinen veiligheid en zorg

- Wetsvoorstel uitbreiding VOG met politiegegevens
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u alle relevante informatie.

- Routering zorgmeldingen politie over personen met verward gedrag

- Regionale uitrol convenant Maatschappeijke Zorg en Overlast ZHZ

Contactpersoon VAR

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

In deze notitie treft u een beschrijving van de werkwijze rondom de zorgmeldingen van de politie in het kader van huiselijk geweld, kindermishandeling en signalen over (beginnend) crimineel gedrag van kinderen onder de 18 jaar. Het stuk maakt duidelijk wat er gebeurt met een zorgmelding vanaf de binnenkomst bij Veilig Thuis, wie op welk moment wat doet en hoe de samenwerking verloopt.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Werkgroep politie - Veilig Thuis (onderdeel van het privacy platform eenheid Rotterdam)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Uitvoeringswet AVG toegelicht. Deze handleiding vervangt de Handleiding Wbp. Gericht aan iedereen die meer wil weten, maar primair aan de verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: hen die voor een bepaald doel persoonsgegevens gaan verwerken.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: B. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot in opdracht van het Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Anders dan bij zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis), heeft de politie op dit moment geen centrale plek waar het zijn zorgen over personen met verward gedrag kan delen. Het PPER heeft een advies opgesteld dat voorziet in een oplossing voor dit knelpunt, zonder daarbij buiten de kaders van de wetgeving te treden. Het RVO heeft dit advies op 12 november jl. aangenomen. Het PPER werkt op dit moment aan de operationalisering ervan.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: PPER
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Feiten en achtergrond

Een schematische weergave van wat de AVG behelst.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Laatst toegevoegde documenten

Anders dan bij zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis), heeft de politie op dit moment geen centrale plek waar het zijn zorgen over personen met verward gedrag kan delen. Het PPER heeft een advies opgesteld dat voorziet in een oplossing voor dit knelpunt, zonder daarbij buiten de kaders van de wetgeving te treden. Het RVO heeft dit advies op 12 november jl. aangenomen. Het PPER werkt op dit moment aan de operationalisering ervan.
 • Datum: 30 jan 2019
 • Auteur: PPER
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Een schematische weergave van wat de AVG behelst.
 • Datum: 19 jul 2018
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Uitvoeringswet AVG toegelicht. Deze handleiding vervangt de Handleiding Wbp. Gericht aan iedereen die meer wil weten, maar primair aan de verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: hen die voor een bepaald doel persoonsgegevens gaan verwerken.
 • Datum: 8 jan 2018
 • Auteur: B. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot in opdracht van het Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0