Kennisbank onderwerp

Contactpersoon VAR

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Webdossier Privacy Platform Eenheid Rotterdam

Informatie
Gemeenten, politie en OM hebben ieder hun eigen wetgevingskader. Dat maakt het voor betrokkenen soms lastig om te kunnen overzien wat wel en niet kan in het kader van informatie- en gegevensuitwisseling. En onder welke voorwaarden. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) is begin 2016 opgericht om de partners in de eenheid hierin te ondersteunen. Het PPER dient als vraagbaak en geeft (ongevraagd) advies. Ook landelijk, richting het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vaak in samenwerking met het bureau regioburgemeesters.

Organisatie
Contactpersoon: Annemieke Wierstra, VAR (secretaris)
Leden: gemeente Rotterdam (voorzitter), gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Nissewaard, gemeente Hardinxveld-Giessendam, gemeente Schiedam, Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden, Politie, OM en het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Bestuurlijk portefeuillehouder: burgemeester Oskam, Capelle aan den IJssel

Dossierinhoud
- Informatiedeling in het kader van de aanpak radicalisering en ondermijning
- Het juridisch bijeenbrengen van de domeinen veiligheid en zorg
- Wetsvoorstel uitbreiding VOG met politiegegevens
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet

Documenten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
  • Datum: 23 jan 2018
  • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
  • Soort document: application/pdf
  • Aantal pagina’s: 2

Laatst toegevoegde documenten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
  • Datum: 23 jan 2018
  • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
  • Soort document: application/pdf
  • Aantal pagina’s: 2