Kennisbank onderwerp

Contactpersoon VAR

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Webdossier Privacy Platform Eenheid Rotterdam

Informatie
Gemeenten, politie en OM hebben ieder hun eigen wetgevingskader. Dat maakt het voor betrokkenen soms lastig om te kunnen overzien wat wel en niet kan in het kader van informatie- en gegevensuitwisseling. En onder welke voorwaarden. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) is begin 2016 opgericht om de partners in de eenheid hierin te ondersteunen. Het PPER dient als vraagbaak en geeft (ongevraagd) advies. Ook landelijk, richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vaak in samenwerking met het bureau regioburgemeesters.

Deelnemers
gemeente Rotterdam (voorzitter), gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Nissewaard, gemeente Hardinxveld-Giessendam, gemeente Schiedam, Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden, Politie, OM, het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de VAR (secretaris)

Bestuurlijk portefeuillehouder: burgemeester Oskam, Capelle aan den IJssel

Dossierinhoud
- Informatiedeling in het kader van de aanpak radicalisering en ondermijning
- Het juridisch bijeenbrengen van de domeinen veiligheid en zorg.

In het kader hiervan zijn twee werkgroepen operationeel onder het pper. De eerste is de werkgroep 'samenwerking politie en Veilig Thuis' onder voorzitterschap van de politie. De tweede is de werkgroep 'uitrol regionaal convenant Maatschappelijke Zorg ZHZ' onder voorzitterschap van de gemeente Capelle aan den IJssel.

- Wetsvoorstel uitbreiding VOG met politiegegevens
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u alle relevante informatie.

Documenten

In deze notitie treft u een beschrijving van de werkwijze rondom de zorgmeldingen van de politie in het kader van huiselijk geweld, kindermishandeling en signalen over (beginnend) crimineel gedrag van kinderen onder de 18 jaar. Het stuk maakt duidelijk wat er gebeurt met een zorgmelding vanaf de binnenkomst bij Veilig Thuis, wie op welk moment wat doet en hoe de samenwerking verloopt.
 • Datum: 19 Dec 18
 • Auteur: Werkgroep politie - Veilig Thuis (onderdeel van het privacy platform eenheid Rotterdam)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
 • Datum: 19 Dec 18
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Uitvoeringswet AVG toegelicht. Deze handleiding vervangt de Handleiding Wbp. Gericht aan iedereen die meer wil weten, maar primair aan de verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: hen die voor een bepaald doel persoonsgegevens gaan verwerken.
 • Datum: 19 Dec 18
 • Auteur: B. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot in opdracht van het Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Feiten en achtergrond

Een schematische weergave van wat de AVG behelst.
 • Datum: 19 Dec 18
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Laatst toegevoegde documenten

Een schematische weergave van wat de AVG behelst.
 • Datum: 19 jul 2018
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
 • Datum: 23 jan 2018
 • Auteur: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Uitvoeringswet AVG toegelicht. Deze handleiding vervangt de Handleiding Wbp. Gericht aan iedereen die meer wil weten, maar primair aan de verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: hen die voor een bepaald doel persoonsgegevens gaan verwerken.
 • Datum: 8 jan 2018
 • Auteur: B. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot in opdracht van het Ministerie van J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0