Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Senioren en veiligheid

Naar schatting worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen boven de 65 mishandeld in Nederland. Dit varieert van psychische of fysieke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik tot financiële uitbuiting van ouderen door een bekende van wie zij afhankelijk zijn. Dit geldt zowel voor ouderen die zelfstandig wonen als voor ouderen in zorginstellingen. De pleger kan iemand uit de huiselijke kring of uit een professionele setting zijn. Soms wordt ouderenmishandeling met opzet gepleegd, maar er kan ook sprake zijn van ontspoorde zorg door overbelaste of onkundige mantelzorgers of professionals. Aangezien het aantal ouderen flink zal toenemen en daarmee ook het aantal ouderen dat afhankelijk is van zorg is bewustwording van de risico's die zij lopen bij ouderen zelf,
hun familie en professionals van groot belang. Landelijk wordt aandacht gegeven aan dit onderwerp vanuit de voorlichtingscampagnes Veilig Thuis van het ministerie van VWS, maar het is belangrijk dat we ook lokaal inzetten op het voorkomen en aanpakken van bijvoorbeeld financiële uitbuiting.

Zie voor meer actuele informatie ook de site www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/ouderenmishandeling

Feiten en achtergrond

Alles over het levenstestament,de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. Voorkomen financiële uitbuiting ouderen
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8
Zes soorten signalen voor het herkennen van ouderenmishandeling
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Veilig Thuis Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Documenten

Rapportage SCP van bestaande kennis over Ouderenmishandeling in Nederland
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: SCP
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 109

Grafische bestanden

Artikel over kinderen die hun ouders mishandelen. Verkennend onderzoek van TNO en MOVISIE schets een schrijnend en omvangrijk probleem.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Somajeh Ghaeminia in tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Herkennen van signalen en het volgen van een stappenplan
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Veilig Thuis Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Praktijkvoorbeelden

Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar in de organisatie. Bijvoorbeeld: wie doet wat? Of: zijn er bepaalde afspraken gemaakt? Door deze checklist worden dat soort zaken duidelijk.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: GGD Rotterdam Rijnmond
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

Laatst toegevoegde documenten

Rapportage SCP van bestaande kennis over Ouderenmishandeling in Nederland
 • Datum: 15 sep 2015
 • Auteur: SCP
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 109
Zes soorten signalen voor het herkennen van ouderenmishandeling
 • Datum: 15 jun 2015
 • Auteur: Veilig Thuis Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Alles over het levenstestament,de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. Voorkomen financiële uitbuiting ouderen
 • Datum: 15 jun 2015
 • Auteur: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8