Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Kindermishandeling

Nederland staat hoog in de wereldranglijst als het gaat om een 'gelukkige jeugd'. Maar niet met alle kinderen gaat het goed. Jaarlijks worden in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling (fysiek, psychisch of seksueel geweld) Gemiddeld per schoolklas een slachtoffer. 40 procent van de slachtoffers ontwikkelt een post traumatisch stress syndroom (PTSS). De helft wordt binnen vijf jaar opnieuw slachtoffer van mishandeling. Reden genoeg om met elkaar blijvend te investeren in preventie, signalering en aanpak van kindermishandeling.

Voor de meest actuele publicaties zie ook www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/kindermishandeling

Documenten

In deze eindrapportage 'Ik kijk niet weg' blikt de Taskforce terug op de afgelopen vier jaar en kijkt zij vooruit naar de komende jaren. Er is al veel bereikt: kennis en good practices zijn verspreid, er zijn bruggen geslagen tussen organisaties, netwerken aan elkaar geknoopt en nieuwe acties in gang gezet. Toch dient er nog veel te gebeuren om kindermishandeling tegen te gaan.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Herman Vuijsje
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 29
De Collectieven tegen Kindermishandeling zijn een initiatief van de VNG, de ministeries van VWS, OCW en VenJ. Uitgangspunt is dat vooral in de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken, nog het nodige te verbeteren is. De Collectieven doen een oproep aan het Rijk om door te gaan met het ondersteunen van de lokale aanpak. Dit kan door professionals de ruimte te geven om aan te sluiten bij ouders en gezinnen en te zorgen voor regelruimte. Andere aanbevelingen zijn om kindermishandeling op te nemen in het curriculum van beroepsopleidingen, om meer gebruik te maken van data-analyse, en om door dwars door alle domeinen heen te handelen, omdat stressoren in een gezin als schulden en werkloosheid een bewezen risico in zich dragen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Klaas Kooijman en Marjolijn Lantinga
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 28
De handreiking 'Geplande screening tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling' biedt een aanvullend instrument voor de aanpak van kindermishandeling en verwaarlozing. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid en biedt informatie over het hanteren van de geplande screening tijdelijk huisverbod in de regio Zuid-Holland Zuid. Bij vermoedens van kindermishandeling kan op zeker moment een verzoek tot geplande screening gedaan worden bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Veilig Thuis ZHZ
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23
Factheet behorend bij het rapport van Verwey Jonker. In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diepte-interviews gehouden.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5

Plannen van aanpak

Handreiking hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals in het onderwijs.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Drivergroep geweld
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8

Feiten en achtergrond

Beleidstool waarmee gemeenteambtenaren een onderbouwde inschatting kunnen maken van de hulp die zij moeten inkopen om de problematiek van deze gezinnen op een goede manier het hoofd te bieden. Het instrument biedt inzicht in het aantal gezinnen dat te maken heeft met combinaties van problemen, geordend van licht naar zwaar.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Augeo/Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

Leerervaringen

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: FIER
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Praktijkvoorbeelden

Dit document is een samenvatting van het evaluatierapport van de pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling. De bevindingen uit de pilot worden in het definitieve rapport uiteraard veel gedetailleerder besproken maar in deze samenvatting komen de belangrijkste bevindingen aan bod.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7

Praktische documenten

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Ministerie van VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44

Laatst toegevoegde documenten

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.
 • Datum: 20 apr 2021
 • Auteur: Ministerie van VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Factheet behorend bij het rapport van Verwey Jonker. In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diepte-interviews gehouden.
 • Datum: 1 apr 2021
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Beleidstool waarmee gemeenteambtenaren een onderbouwde inschatting kunnen maken van de hulp die zij moeten inkopen om de problematiek van deze gezinnen op een goede manier het hoofd te bieden. Het instrument biedt inzicht in het aantal gezinnen dat te maken heeft met combinaties van problemen, geordend van licht naar zwaar.
 • Datum: 3 sep 2020
 • Auteur: Augeo/Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6