Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Senioren en veiligheid

Naar schatting worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen boven de 65 mishandeld in Nederland. Dit varieert van psychische of fysieke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik tot financiële uitbuiting van ouderen door een bekende van wie zij afhankelijk zijn. Dit geldt zowel voor ouderen die zelfstandig wonen als voor ouderen in zorginstellingen. De pleger kan iemand uit de huiselijke kring of uit een professionele setting zijn. Soms wordt ouderenmishandeling met opzet gepleegd, maar er kan ook sprake zijn van ontspoorde zorg door overbelaste of onkundige mantelzorgers of professionals. Aangezien het aantal ouderen flink zal toenemen en daarmee ook het aantal ouderen dat afhankelijk is van zorg is bewustwording van de risico's die zij lopen bij ouderen zelf,
hun familie en professionals van groot belang. Landelijk wordt aandacht gegeven aan dit onderwerp vanuit de voorlichtingscampagnes Veilig Thuis van het ministerie van VWS, maar het is belangrijk dat we ook lokaal inzetten op het voorkomen en aanpakken van bijvoorbeeld financiële uitbuiting.

Zie voor meer actuele informatie ook de site www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/ouderenmishandeling

Feiten en achtergrond

Onderzoek van het WODC naar de aard en omvang van huiselijk geweld.
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: WODC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 162
Zes soorten signalen voor het herkennen van ouderenmishandeling
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: Veilig Thuis Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Alles over het levenstestament,de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. Voorkomen financiële uitbuiting ouderen
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8

Documenten

De nota beschrijft de regionale aanpak van de regio Rotterdam-Rijnmond in de aanpak van Huiselijk geweld en Eergerelateerd geweld voor de periode 2010-2014.
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 49
De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst. Deze periode kan, indien na tien dagen de ernstige geweldsdreiging nog niet is geweken, worden verlengd tot maximaal 28 dagen. Tijdens het huisverbod krijgen alle betrokkenen (uithuisgeplaatsten, achterblijvers en kinderen) hulpverlening aangeboden. Tussen september 2011 en augustus 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het instrument. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd.
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: Regioplan
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 116
Rapportage SCP van bestaande kennis over Ouderenmishandeling in Nederland
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: SCP
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 109
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: P. Groeneveld
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Grafische bestanden

Artikel over kinderen die hun ouders mishandelen. Verkennend onderzoek van TNO en MOVISIE schets een schrijnend en omvangrijk probleem.
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: Somajeh Ghaeminia in tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Herkennen van signalen en het volgen van een stappenplan
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: Veilig Thuis Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Praktijkvoorbeelden

Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar in de organisatie. Bijvoorbeeld: wie doet wat? Of: zijn er bepaalde afspraken gemaakt? Door deze checklist worden dat soort zaken duidelijk.
 • Datum: 28 Sep 20
 • Auteur: GGD Rotterdam Rijnmond
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

Laatst toegevoegde documenten

 • Datum: 27 jan 2016
 • Auteur: P. Groeneveld
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Rapportage SCP van bestaande kennis over Ouderenmishandeling in Nederland
 • Datum: 15 sep 2015
 • Auteur: SCP
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 109
Zes soorten signalen voor het herkennen van ouderenmishandeling
 • Datum: 15 jun 2015
 • Auteur: Veilig Thuis Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2