Kennisbank onderwerp

.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Documenten

Rapportage van een onderzoek door het Verwey Jonker Instituut. In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diepte- interviews gehouden.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 187
Factheet behorend bij het rapport van Verwey Jonker. In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diepte-interviews gehouden.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 46
Dit Basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode. Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij: • het beslissen of een melding noodzakelijk is en • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst. Deze periode kan, indien na tien dagen de ernstige geweldsdreiging nog niet is geweken, worden verlengd tot maximaal 28 dagen. Tijdens het huisverbod krijgen alle betrokkenen (uithuisgeplaatsten, achterblijvers en kinderen) hulpverlening aangeboden. Tussen september 2011 en augustus 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het instrument. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Regioplan
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 116

Praktische documenten

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Ministerie van VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44

Laatst toegevoegde documenten

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.
 • Datum: 20 apr 2021
 • Auteur: Ministerie van VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Dit Basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode. Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij: • het beslissen of een melding noodzakelijk is en • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.
 • Datum: 20 apr 2021
 • Auteur: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Rapportage van een onderzoek door het Verwey Jonker Instituut. In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diepte- interviews gehouden.
 • Datum: 1 apr 2021
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 187