Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Factsheet van het IBD over de taken en verantwoordelijkheden van een CISO.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Factsheet van het IBD over de veilige inrichting en toepassing van WiFi binnen een gemeente.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 9
Factsheet van het IBD over ransomware voor gemeenten.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Enkele tips voor informatiebeveiliging, zowel privé als voor gemeenten.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: VAR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Document over de belangrijkste ins en outs van informatiebeveiliging en informatieveiligheid voor bestuurders en managers.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: PBCQ
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 67
Deze handreiking is qua opzet geschreven om informatiebeveiligingsmaatregelen met betrekking tot forensisch onderzoek uit te werken en daarbij handreikingen te geven voor eigen procedures.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: Informatie Beveiligingsdienst
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 29
Het dreigingsbeeld is tot stand gekomen op basis van een analyse van meldingen aan de IBD, inhoud van lokale Rekenkamerrapporten, bevindingen van de visitatiecommissie informatieveiligheid en interviews met gemeentelijke CISO's. De conclusies tonen een gemiddeld beeld van het collectief van alle gemeenten.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 22
Als onderdeel van het Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW) van het IBD, bevat deze mindmap een overzicht en checklist omtrent de belangrijkste processen ter verhoging van de digitale weerbaarheid.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Als onderdeel van het Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW) van het IBD, bevat deze mindmap een overzicht en checklist omtrent de belangrijkste maatregelen ter verhoging van de digitale weerbaarheid.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Dit product is een nadere uitwerking voor gemeenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ter ondersteuning van de implementatie van BIO. Hierin wordt een praktische aanpak geschetst voor de implementatie van de BIO in kleine gemeenten.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Dit product is een nadere uitwerking voor gemeenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ter ondersteuning van de implementatie van BIO. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de opzet van informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeente met voorbeelden hoe dat in de BIG en BIO te vinden is.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 37
Een Handreiking van het CSR om de bestuurder mee te nemen in het beleggen van cybersecurity in de eigen organisatie, met daarbij een checklist welke helpt de organisatie weerbaar te maken.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: Cyber Security Raad
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 12
Dit document beschrijft de gebeurtenissen rondom de hack op de gemeente Lochem die op 6 juni 2019 aan het licht kwam. Het bevat zoveel mogelijk informatie van de vertrouwelijke onderzoeken om lering te kunnen trekken uit het incident.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: Brenno de Winter
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 17
Document waarin, op basis van het onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van het informatiebeveiligingsincident in Lochem, lessen worden geformuleerd zodat gemeenten en andere (overheids)organisaties kunnen leren van de ervaringen.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In deze brochure wordt overzichtelijk weergegeven waar de IBD voor staat en welke producten en diensten zij aanbieden.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Laatst toegevoegde documenten

In deze brochure wordt overzichtelijk weergegeven waar de IBD voor staat en welke producten en diensten zij aanbieden.
 • Datum: 26 feb 2020
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10
Het dreigingsbeeld is tot stand gekomen op basis van een analyse van meldingen aan de IBD, inhoud van lokale Rekenkamerrapporten, bevindingen van de visitatiecommissie informatieveiligheid en interviews met gemeentelijke CISO's. De conclusies tonen een gemiddeld beeld van het collectief van alle gemeenten.
 • Datum: 25 feb 2020
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 22
Als onderdeel van het Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW) van het IBD, bevat deze mindmap een overzicht en checklist omtrent de belangrijkste processen ter verhoging van de digitale weerbaarheid.
 • Datum: 25 feb 2020
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1