Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Dit onderzoek tracht inzicht te verwerven in met welke vormen van cybercriminaliteit van verschillende gemeenten in België en Nederland geconfronteerd worden en hoe ze de interne cyberveiligheid binnen de eigen organisatie waarborgen met hun beleid.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Reyhan Cidgem
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 128
In dit verkennende onderzoek gaan we nader in op het fenomeen cybercrisis binnen gemeenten waarbij we onderscheid maken tussen cybercrisis waarbij gemeenten (1) slachtoffer zijn of (2) betrokkene. Het hoofddoel is opgesplitst in twee hoofdvragen: (1) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die de gemeentelijke organisatie raken? En (2) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die plaatsvinden bij organisaties gevestigd in de gemeente en (kunnen) leiden tot problemen in het fysieke domein?
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: S. (Sander) Ebbers, MSc J. (Joyce) Koch, MSc MA dr. J. (Jurjen) Jansen dr. J. (Jelle) Groenendaal dr. W. (Willem) Bantema dr. E.R. (Rutger) Leukfeldt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 54
Factsheet van het IBD over de taken en verantwoordelijkheden van een CISO.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Document waarin, op basis van het onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van het informatiebeveiligingsincident in Lochem, lessen worden geformuleerd zodat gemeenten en andere (overheids)organisaties kunnen leren van de ervaringen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Dit document beschrijft de gebeurtenissen rondom de hack op de gemeente Lochem die op 6 juni 2019 aan het licht kwam. Het bevat zoveel mogelijk informatie van de vertrouwelijke onderzoeken om lering te kunnen trekken uit het incident.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Brenno de Winter
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 17
Een Handreiking van het CSR om de bestuurder mee te nemen in het beleggen van cybersecurity in de eigen organisatie, met daarbij een checklist welke helpt de organisatie weerbaar te maken.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Cyber Security Raad
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 12
Dit product is een nadere uitwerking voor gemeenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ter ondersteuning van de implementatie van BIO. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de opzet van informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeente met voorbeelden hoe dat in de BIG en BIO te vinden is.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 37
Dit product is een nadere uitwerking voor gemeenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ter ondersteuning van de implementatie van BIO. Hierin wordt een praktische aanpak geschetst voor de implementatie van de BIO in kleine gemeenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Als onderdeel van het Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW) van het IBD, bevat deze mindmap een overzicht en checklist omtrent de belangrijkste maatregelen ter verhoging van de digitale weerbaarheid.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Als onderdeel van het Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW) van het IBD, bevat deze mindmap een overzicht en checklist omtrent de belangrijkste processen ter verhoging van de digitale weerbaarheid.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Het dreigingsbeeld is tot stand gekomen op basis van een analyse van meldingen aan de IBD, inhoud van lokale Rekenkamerrapporten, bevindingen van de visitatiecommissie informatieveiligheid en interviews met gemeentelijke CISO's. De conclusies tonen een gemiddeld beeld van het collectief van alle gemeenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 22
Deze handreiking is qua opzet geschreven om informatiebeveiligingsmaatregelen met betrekking tot forensisch onderzoek uit te werken en daarbij handreikingen te geven voor eigen procedures.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Informatie Beveiligingsdienst
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 29
Document over de belangrijkste ins en outs van informatiebeveiliging en informatieveiligheid voor bestuurders en managers.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: PBCQ
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 67
Enkele tips voor informatiebeveiliging, zowel privé als voor gemeenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VAR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Factsheet van het IBD over ransomware voor gemeenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Factsheet van het IBD over de veilige inrichting en toepassing van WiFi binnen een gemeente.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 9
In deze brochure wordt overzichtelijk weergegeven waar de IBD voor staat en welke producten en diensten zij aanbieden.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IBD
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

Praktische documenten

De VNG heeft een Focusblad Digitale Veiligheid als addendum op het Kernbeleid Veiligheid uitgebracht. Het focusblad kan door gemeenten worden gebruikt om digitale veiligheid lokaal te borgen in het Integraal Veiligheidsplan. In het focusblad is de link naar de Cyberwegenkaart van het CCV gelegd en gaat uit van de risico’s voor de gemeente en de aanpak daarop.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Laatst toegevoegde documenten

De VNG heeft een Focusblad Digitale Veiligheid als addendum op het Kernbeleid Veiligheid uitgebracht. Het focusblad kan door gemeenten worden gebruikt om digitale veiligheid lokaal te borgen in het Integraal Veiligheidsplan. In het focusblad is de link naar de Cyberwegenkaart van het CCV gelegd en gaat uit van de risico’s voor de gemeente en de aanpak daarop.
 • Datum: 16 mrt 2022
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Dit onderzoek tracht inzicht te verwerven in met welke vormen van cybercriminaliteit van verschillende gemeenten in België en Nederland geconfronteerd worden en hoe ze de interne cyberveiligheid binnen de eigen organisatie waarborgen met hun beleid.
 • Datum: 20 apr 2021
 • Auteur: Reyhan Cidgem
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 128
In dit verkennende onderzoek gaan we nader in op het fenomeen cybercrisis binnen gemeenten waarbij we onderscheid maken tussen cybercrisis waarbij gemeenten (1) slachtoffer zijn of (2) betrokkene. Het hoofddoel is opgesplitst in twee hoofdvragen: (1) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die de gemeentelijke organisatie raken? En (2) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die plaatsvinden bij organisaties gevestigd in de gemeente en (kunnen) leiden tot problemen in het fysieke domein?
 • Datum: 20 apr 2021
 • Auteur: S. (Sander) Ebbers, MSc J. (Joyce) Koch, MSc MA dr. J. (Jurjen) Jansen dr. J. (Jelle) Groenendaal dr. W. (Willem) Bantema dr. E.R. (Rutger) Leukfeldt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 54