Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Documenten

Het Nationaal Crisisplan Digitaal helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: NCSC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In dit handboek is ten eerste het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2013 opgenomen. Het tweede deel bevat de integrale tekst van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) dat tegelijk met het instellingsbesluit door de ministerraad is vastgesteld.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 40
De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen in de crisisbeheersing op diverse terreinen. De netwerkkaarten worden gebruikt als naslagwerk tijdens de respons, maar ook bij (de voorbereiding van) oefeningen, trainingen, opleidingen en het opstellen van crisis- en bestrijdingsplannen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: IFV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
Met dit pamflet richting formatietafel roepen 14 ‘cyberburgemeesters’, waaronder de cyberburgemeester van de eenheid Rotterdam, op tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. Er moet één bewindspersoon komen en één beleidsdepartement die landelijke regie voeren.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Om gemeenten te helpen bij de voorbereidingen op een informatiebeveiligingsincident of cybercrisis ontwikkelde de IBD in nauwe samenwerking met gemeentelijke CISO’s een ‘kaartje voor in de meterkast van de gemeentesecretaris’. Op dit kaartje staan belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op een crisis. De gemeentesecretaris kan dit kaartje (laten) aanpassen aan de eigen (crisis)organisatie en invullen. Bij een crisis zijn dan in een oogopslag de juiste contacten en documenten voor handen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Een overzicht van de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat cybersecurity in het mkb in de periode 2017-2021. Doel van dit boek is om een overzicht te bieden van de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken. Welke kennis hebben we opgedaan over slachtofferschap, daderschap, cyberweerbaarheid en de aanpak van cybercrime?
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Rutger Leukfeldt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 76
De Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 benadrukt het belang van snel en adequaat reageren op cyberincidenten en –crises. Efficiënte samenwerking tussen overheidsorganisaties, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties is daarbij essentieel – ook over lokale, regionale en nationale grenzen heen. Dit Landelijk Crisisplan Digitaal biedt hiervoor de kaders.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 68

Laatst toegevoegde documenten

De Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 benadrukt het belang van snel en adequaat reageren op cyberincidenten en –crises. Efficiënte samenwerking tussen overheidsorganisaties, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties is daarbij essentieel – ook over lokale, regionale en nationale grenzen heen. Dit Landelijk Crisisplan Digitaal biedt hiervoor de kaders.
 • Datum: 4 jan 2023
 • Auteur: Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 68
Een overzicht van de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat cybersecurity in het mkb in de periode 2017-2021. Doel van dit boek is om een overzicht te bieden van de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken. Welke kennis hebben we opgedaan over slachtofferschap, daderschap, cyberweerbaarheid en de aanpak van cybercrime?
 • Datum: 29 nov 2021
 • Auteur: Rutger Leukfeldt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 76
Om gemeenten te helpen bij de voorbereidingen op een informatiebeveiligingsincident of cybercrisis ontwikkelde de IBD in nauwe samenwerking met gemeentelijke CISO’s een ‘kaartje voor in de meterkast van de gemeentesecretaris’. Op dit kaartje staan belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op een crisis. De gemeentesecretaris kan dit kaartje (laten) aanpassen aan de eigen (crisis)organisatie en invullen. Bij een crisis zijn dan in een oogopslag de juiste contacten en documenten voor handen.
 • Datum: 12 okt 2021
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0