Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Cijfers en achtergronden cybercrime

In de media

Een overzicht met interessante websites over het thema cybercrime.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VAR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Artikel van Wouter Stol over bewustwording, de bestuurlijke rol en de urgentie van preventie.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Website Bureau Regioburgemeesters
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3

Feiten en achtergrond

Het rapport GVB verschijnt 2x per jaar en bevat de objectieve veiligheidsgegevens tot op gemeenteniveau ten aanzien van een aantal misdrijven en incidenten in de regio Rotterdam, aangeleverd door de veiligheidspartners politie, RIEC, zorg- en veiligheidshuizen RR en ZHZ, Halt, Enver/PJK, Jeugdteams ZHZ/JPT, Humanitas en Burgernet. Het rapport is voorzien van links, zodat per gemeente, per district of voor de gehele eenheid snel de gegevens kunnen worden geraadpleegd. Voor meer inlichtingen: ilona.nienhuis@politie.nl
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: I & O Research
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 179
In deze derde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Centraal Bureau van de Statistiek
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 47
In het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 geeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 64
De VNG maakte in samenwerking met het CCV een praktisch overzicht over de impact van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit op lokale veiligheidsthema's. Per veiligheidsveld is gekeken naar welke dreiging en impact de digitale wereld kan hebben. Dit overzicht helpt gemeenten om bewust te worden van de impact die de cyberwereld kan hebben binnen de gemeente. Tegelijkertijd geeft het gemeenten de ruimte na te denken over hoe ze de cyberveiligheid van hun organisatie en in de gemeenten kunnen vergroten. Aan de hand van de gemeentelijke prioriteiten en risico’s kunnen gemeenten onderwerpen selecteren waarin zij willen investeren en een actieve rol in kunnen nemen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VNG/CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Documenten

Een overzicht van de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat cybersecurity in het mkb in de periode 2017-2021. Doel van dit boek is om een overzicht te bieden van de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken. Welke kennis hebben we opgedaan over slachtofferschap, daderschap, cyberweerbaarheid en de aanpak van cybercrime?
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Rutger Leukfeldt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 76
Welke visie heeft de politie op de eigen bijdrage aan de bestrijding en voorkoming van cybercrime en hoe geeft de organisatie hier komende jaren uitvoering aan? Op deze vragen beoogt dit document antwoord te geven.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Rob van Bree, Richard Nijeboer, Godfried Klerkx, Lourens Witteveen en Eileen Monsma
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 11
Uitgave van het CSR Magazine van oktober 2019. Hierin staat de human factor in relatie tot de digitale veiligheid centraal.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Cyber Security Raad
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 88
Dit onderzoek betreft een verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de burgemeester om preventief online op te treden in gevallen waarbij de openbare orde verstoord wordt of dreigt verstoord te raken door wat online gebeurt.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Bantema, Twickler, Munneke, Duchateau & Stol iov Programma Politie & Wetenschap
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 148

Laatst toegevoegde documenten

Een overzicht van de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat cybersecurity in het mkb in de periode 2017-2021. Doel van dit boek is om een overzicht te bieden van de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken. Welke kennis hebben we opgedaan over slachtofferschap, daderschap, cyberweerbaarheid en de aanpak van cybercrime?
 • Datum: 29 nov 2021
 • Auteur: Rutger Leukfeldt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 76
Het rapport GVB verschijnt 2x per jaar en bevat de objectieve veiligheidsgegevens tot op gemeenteniveau ten aanzien van een aantal misdrijven en incidenten in de regio Rotterdam, aangeleverd door de veiligheidspartners politie, RIEC, zorg- en veiligheidshuizen RR en ZHZ, Halt, Enver/PJK, Jeugdteams ZHZ/JPT, Humanitas en Burgernet. Het rapport is voorzien van links, zodat per gemeente, per district of voor de gehele eenheid snel de gegevens kunnen worden geraadpleegd. Voor meer inlichtingen: ilona.nienhuis@politie.nl
 • Datum: 18 mei 2021
 • Auteur: I & O Research
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 179
Een overzicht met interessante websites over het thema cybercrime.
 • Datum: 26 feb 2020
 • Auteur: VAR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2