Kennisbank

Webdossier cybercrime

Informatie
De opkomst van ICT heeft de wereld veranderd in een netwerksamenleving. Dit brengt nieuwe kansen met zich mee, maar ook nieuwe bedreigingen, zoals cybercrime. Cybercriminaliteit is een sterk groeiend fenomeen. Het gaat daarbij o.a. om vormen als hacken, ransomware, phishing, DDos-aanvallen en misbruik van Internet of Things.  Dit kan gericht zijn op burgers, ondernemers, maar ook op gemeenten zelf.

Organisatie
Binnen de regio is een werkgroep aan de slag om gemeenten en andere veiligheidspartners te ondersteunen in de ontwikkeling van een aanpak op cybercrime. Daarbij gaat het in eerste instantie om het vergroten van het bewustzijn van cybercrime.
Contactpersoon werkgroep: Astrid de Jong
Bestuurlijk klankbord: burgemeester Vroom 

In het dossier
- Cijfers en achtergronden
- Informatieveiligheid gemeenten
- Bewustwording en preventie burgers en
  ondernemers