Kennisbank

Op deze pagina vindt u alle relevante (kennis)producten van binnen en buiten onze regio.

Kennisbank

Laatst toegevoegde documenten

Veel criminele incidenten, zoals drugsproductie en wapenopslag, vinden plaats in sociale huurwoningen. De huurders van deze woningen zijn vaak geronseld door criminelen. Deze gebruiken de woningen; de huurders ? katvangers zoals ze worden genoemd ? zijn op papier aansprakelijk. Deze katvangers worden gekenmerkt door verschillende armoedegerelateerde problemen, blijkt uit onderzoek van TNO en anderen. Lees ook de samenvattende publicatie: https://bit.ly/3vIwjJp
 • Datum: 15 Aug 22
 • Auteur: TNO
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
De gemeente Rotterdam heeft een addendum geschreven behorend bij het regionaal convenant Woonoverlast. Hiermee wordt het convenant geactualiseerd. Het geactualiseerde uitvoeringsplan van de gemeente Rotterdam kan bij Marieke de Leeuw opgevraagd worden.
 • Datum: 15 Aug 22
 • Auteur: Marieke de Leeuw, gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 36
Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) brengt in één rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen op basis van cijfermateriaal, in samenwerking met politie, het RIEC, het OM, de beide Zorg- en Veiligheidshuizen, de stichting Halt, Humanitas, Enver, Jeugd-teams ZHZ en Burgernet. Zoals voor 2021 het geval is, wordt de GVB-rapportage eens per twee jaar aangevuld met een beeld van de leefbaarheid en veiligheid in de (subjectieve) beleving van inwoners als uitkomst van de landelijke Veiligheidsmonitor.
 • Datum: 15 Aug 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0