Kennisbank

Op deze pagina vindt u alle relevante (kennis)producten van binnen en buiten onze regio.

Kennisbank

Laatst toegevoegde documenten

De handreiking 'Van polarisatie naar vebinding in buurten' presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van het probleem en de juiste interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.
 • Datum: 24 Feb 19
 • Auteur: Ron van wonderen ea, Verwey-Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
Het in dit artikel beschreven onderzoek bevat een aangescherpte probleemdefinitie voor een effectieve benadering voor het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’. Het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’ vraagt om meer dan daadkrachtige taal in verkiezingsprogramma’s en beleidsplannen. Het werkelijk effectief bestrijden van gevoelens van onveiligheid vraagt in de uitvoering per wijk en buurt steeds opnieuw om verdiepende vragen, luisteren, uitproberen en écht samenwerken met verschillende professionals en burgers.
 • Datum: 24 Feb 19
 • Auteur: Remco Spithoven
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Anders dan bij zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis), heeft de politie op dit moment geen centrale plek waar het zijn zorgen over personen met verward gedrag kan delen. Het PPER heeft een advies opgesteld dat voorziet in een oplossing voor dit knelpunt, zonder daarbij buiten de kaders van de wetgeving te treden. Het RVO heeft dit advies op 12 november jl. aangenomen. Het PPER werkt op dit moment aan de operationalisering ervan.
 • Datum: 24 Feb 19
 • Auteur: PPER
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2