Kennisbank

Op deze pagina vindt u alle relevante (kennis)producten van binnen en buiten onze regio.

Kennisbank

Laatst toegevoegde documenten

De campagne ‘Kijk op Mensenhandel’ is beschikbaar voor alle gemeenten die binnen de eigen organisatie willen werken aan bewustzijn rond het thema mensenhandel. Met het beschikbare materiaal kunt u als gemeente uw medewerkers op laagdrempelige wijze informeren over arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. Zo krijgen medewerkers antwoord op vragen als: wat kunnen zij signaleren in bepaalde situaties? En welke vragen kunnen zij stellen in gevallen waarin ze twijfelen of mogelijk sprake is van mensenhandel? In het document staat een toelichting over de camapgne en de manier waarop deze ingezet kan worden.
 • Datum: 10 Dec 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Informatie over Burgernet, welke op de gemeentelijke Websites geplaatst kan worden.
 • Datum: 10 Dec 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Er zijn weliswaar initiatieven die het betrekken van burgers bij de opsporing onderzoeken en stimuleren, maar het gebeurt nog onvoldoende. Het doel zou moeten zijn een treetje hoger op de participatieladder. Een overzicht van de kansen die er liggen voor politie en OM, ook ter inspiratie om op dat gebied nog meer te gaan ondernemen.
 • Datum: 10 Dec 22
 • Auteur: Nicolien Kop Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4