Kennisbank

Op deze pagina vindt u alle relevante (kennis)producten van binnen en buiten onze regio.

Kennisbank

Laatst toegevoegde documenten

Een kwalitatief onderzoek, in opdracht van politie Rotterdam, naar doorgroeiers in de druggerelateerde criminaliteit. Dit onderzoek richtte zich op de manier waarop jongeren in de leeftijd van 9 t/m15 jaar in de drugscriminaliteit terecht komen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Drs. Valérie Peeck; Drs. Christel van Sambeek; Drs. Zora Witteveen
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 36
Jongeren die veerkrachtig zijn, kunnen beter omgaan met problemen en tegenwicht bieden aan negatieve invloeden. Het ontwikkelen en vergroten van veerkracht speelt daarom een belangrijke rol bij het voorkomen van polarisatie en radicalisering. Een inventarisatie van betrokkenheid en behoeften van jongerenwerkers.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Verwey-Jonkerinstituut - Ron van Wonderen
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 22
Een kennissynthese van ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. Aanpak breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Voor de preventieve aanpak is het van belang om te weten waarom bepaalde jongeren en jongvolwassenen de georganiseerde criminaliteit in gaan. Wat zijn met andere woorden risico- en beschermende factoren? Op basis van deze kennis kunnen vervolgens zinvolle interventies worden (door)ontwikkeld en worden ingezet. In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek waarin de vraag centraal staat wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde misdaad.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Bekereeks: Hester de Boer, Henk Ferwerda, Jos Kuppens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 61