Kennisbank

Op deze pagina vindt u alle relevante (kennis)producten van binnen en buiten onze regio.

Kennisbank

Laatst toegevoegde documenten

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Ministerie van VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Dit Basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode. Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij: • het beslissen of een melding noodzakelijk is en • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Dit onderzoek tracht inzicht te verwerven in met welke vormen van cybercriminaliteit van verschillende gemeenten in België en Nederland geconfronteerd worden en hoe ze de interne cyberveiligheid binnen de eigen organisatie waarborgen met hun beleid.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Reyhan Cidgem
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 128