Samenwerking Sociaal en Veilig (met en zonder Preventie met Gezag)

  • Datum: 27 juni 2024
  • Locatie: Ridderkerk, Koningsplein 2, Zaal ‘Het Plein’.

Inschrijving voor deze bijeenkomst kan alleen als je ingelogd bent en over de juiste rechten beschikt.

Inloggen

Het Programma Preventie met Gezag loopt nu voor een aantal gemeenten in de regio Rotterdam voor kortere of langere periode. Met belangstelling wordt naar deze gemeenten gekeken: wat weten zij te voor elkaar te krijgen met deze regeling voor een intensieve aanpak om te voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit of daarin verder doorgroeien?

Tijdens deze kennisbijeenkomst rondom Preventie met Gezag, willen we de blik richten op domeinoverstijgend samenwerken, een belangrijke pijler van het programma. Het sociaal domein en het veiligheidsdomein worden geacht samen op te trekken, de jongeren in hun hele leefomgeving te zien en ze van daaruit zoveel mogelijk te helpen.

Maar ook bij gemeenten die niet meedoen in Preventie met Gezag is er volop oog voor de noodzaak van samenwerking en wordt die samenwerking soms al succesvol vormgegeven. Welke goede voorbeelden zijn er in de praktijk van gemeenten, met en zonder Preventie met Gezag? En wat valt er van elkaar te leren? Dat zijn vragen waar we op willen ingaan tijdens deze middag die aansluitend plaatsvindt op een bijeenkomst van het regionale netwerk Jeugd en Veiligheid.

De regionaal portefeuillehouder Jeugd en Veiligheid, burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht modereert het interactieve programma:

  1. Een inleiding op het thema geeft Michiel Geuzinge, ervaren adviseur op het gebied van samenwerking tussen de domeinen, momenteel werkend aan Preventie met Gezag bij de gemeente Zaanstad.
  2. Uit twee gemeenten in de regio delen collega’s hun ervaringen in domeinoverstijgend samenwerken.
  • Vanuit Schiedam – waar Preventie met Gezag ook is – zullen programmamanager Roos Wilhelm, en haar collega van sociaal domein, Lotte van Ballegooijen, ingaan op gezamenlijke aanbesteding en hoe dat samenwerking tussen de domeinen sociaal en veilig vergemakkelijkt.
  • Vanuit Capelle aan den IJssel vertelt stadsmarinier Corinne Koers, samen met collega’s van JOZ en Politie, over een nieuwe pilot vroegsignalering.