Agenda

Gemeente Rotterdam: Eerste landelijke netwerkbijeenkomst mensenhandel

Datum: 28 mrt 2019 Locatie: Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40 Tijd: 09:30 - 13:30

Recent heeft staatssecretaris Harbers het landelijk programma Samen Tegen Mensenhandel gepresenteerd. Hierin staan uiteenlopende ambities die (gaan) bijdragen aan een stevige integrale aanpak van mensenhandel.

Eén van de initiatieven is het beleggen van netwerkbijeenkomsten waar gemeenten en partnerorganisaties kennis- en informatie uitwisselen.

Op 28 maart zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de stand van zaken van het landelijk programma. De universiteit van Leiden belicht één van de uitdagingen van mensenhandel en we bekijken de diverse beschikbare handvaten die voor de aanpak beschikbaar zijn.

De VNG en Comensha gaan gemeenten ondersteunen in de aanpak. Tijdens deze bijeenkomst wordt het plan van aanpak hiervoor gepresenteerd.

Kortom: de netwerkbijeenkomsten maken dat we samen de strijd met mensenhandel aangaan. Noteer deze datum dan ook alvast in uw agenda.

Een definitieve uitnodiging met programma volgt op korte termijn.

Mede namens staatssecretaris Harbers, de VNG en Comensha,

André Vervooren

Directeur directie Veiligheid
Gemeente Rotterdam