Agenda

Voorjaarscarrousel

Datum: 14 mrt 2019 Locatie: Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam Tijd: 09:00 - 13:00

Er zijn maar weinig mensen die niet gehoord hebben van de aanpak van de Spaanse polder. Stadsmarinier Rien van der Steenoven vertelt met zijn collega’s over de aanpak tot nu toe en geeft een kijkje in de toekomst.

Burger Alert Real Time (BART!) is een digitaal meldingsplatform voor een veilige en leefbare buurt. Zaken met én zonder spoed kunnen buurtbewoners 24/7 delen met politie, gemeente en andere BART!-gebruikers. BART! is een samenwerkingsproject waarin de gemeente Den Haag, de politie, CGI, TNO, TU Delft en TIGNL samen investeren. Hans Arnold vertelt u er graag meer over.

Rechtbank Rotterdam is eind vorig jaar een pilot gestart waarin het mogelijk is voor bedrijven en burgers om een civiel geschil aan de Rotterdamse Regelrechter voor te leggen. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Één van de regelrechters geeft een toelichting op deze pilot.

De uitnodiging volgt deze week en dan kunt u zich ook aanmelden!